ZEST

dla Asseco

Asseco to wielonarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania, głównie dla sektora bankowego i finansowego.

Klient zgłosił się do nas z prosbą o przygotowanie i egzekucję kampanii promującej #BiznesBezPapieru. Jak przy rozpoczęciu każdej współpracy, wpierw analizujemy poprawność setupu analityki, wdrożenia FB CAPI czy tagu Google Ads. Następnie wdrażamy w życiu zaprojektowaną strukturę kampanii na wybranych platformach - w tym przypadku Google Ads oraz SoMe (Facebook oraz LinkedIn Ads) - zachowując spójne nazewnictwo reklam. W kolejnych krokach jest alokacjia budżetów mediowych do najlepiej konwertujących kanałów i systematyczne zwiększanie budżetów.

Osiągnięte wyniki zaowocowały kolejnymi zleceniami na promocję konferencji EFPE (Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania) czy rozwiązania SimplySign.